Проект мрежа на граѓански организации за отворени податоци

Школа за податоци

Мрежа на граѓански организации за отворени податоци

Фондацијата Метаморфозис во соработка со Open Knowledge Foundation го спроведува проектот „Мрежа на граѓански организации за отворени податоци“ чија цел е градење на капацитети на граѓански организации за промоција на отворена агенда, преку формирање на Школа за податоци – Македонија.

Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките.

Целната група ќе се стекне со нови вештини кои ќе и помогнат во лоцирање, преземање, обработка, интерпретација и анализирање на податоци со цел наоѓање на докази, креирање на визуализации и пренесување на приказни со кои ќе ги поткрепат своите аргументи при залагањето за подобри услуги и политики.

Проектот е поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Повеќе